Deze video

Schaf de video’s aan om ze te bekijken

50 – Psoas – Releasing the Psoas, Lower Back, Hamstrings & Strengthening the Abdomen

Nodig

Mat.

Deze oefening

is de mildste uit deze serie. Hij focust op een psoas die verkort c.q. verkrampt is – iets wat onder meer kan gebeuren doordat je te veel zit (of dat nu op een kantoorstoel is of in de auto). Met de twist die er als variatie aan is toegevoegd, wring je je organen uit, wat ontspannend werkt, óók op het middenrif.

€20